Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Szpital im. Teodora Dunina

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Uwagi

UWAGA

 

Informujemy, że żaden podmiot zewnętrzny, w tym również osoby prywatne,

nie ma prawa i nie jest upoważniony przez Dyrekcję SP ZOZ w Kościanie

do zbierania funduszy na rzecz

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Szpital im. Teodora Dunina
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka