Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Szpital im. Teodora Dunina

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Uroczystość otwarcia oddziału dziecięcego i noworodkowego oraz pracowni diagnostycznych

W dniu 29 kwietnia 2016 roku w Auli SP ZOZ w Kościanie odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego oddziału dziecięcego i noworodkowego oraz pracowni diagnostycznych.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni gości przedstawiciele władz samorządowych, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szpitali, pracownicy szpitala.

W trakcie wystąpienia Dyrektor SP ZOZ w Kościanie dr n med. Piotr Lehmann podziękował wszystkim przedstawicielom władz samorządowych za dotychczasowe wsparcie finansowe dzięki któremu udało się zakończyć prawie 85% inwestycji przewidzianych w procesie dostosowania infrastruktury Szpitala do obecnie obowiązujących norm. SP ZOZ w Kościanie w ostatnich kilkunastu latach otrzymał prawie 14 mln zł w formie dotacji i darów.

Zakończone inwestycje w znacznym stopniu poprawiają warunki pobytu pacjentów w szpitalu, zapewniając komfort i bezpieczeństwo. Wartość dodatkową stanowi poprawa warunków pracy personelu medycznego.

Rozbudowa pomieszczeń pracowni diagnostycznych umożliwia SP ZOZ w Kościanie wykonywanie nowych procedur medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń snu i oddychania.

 

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Szpital im. Teodora Dunina
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka