Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Szpital im. Teodora Dunina

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

dr Zbigniew Szewczyk

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dr Zbigniewa SZEWCZYKA - wspaniałego lekarza i człowieka,
osoby niezwykle zasłużonej dla Szpitala w Kościanie,
który poświęcił mu całe swoje zawodowe życie,
był jego wieloletnim Dyrektorem, Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa
i Ordynatorem Oddziału Chirurgicznego.
Straciliśmy Kolegę o wielu pasjach, licznych zainteresowaniach
i dużej życzliwości.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie,
składa Dyrekcja oraz Pracownicy SPZOZ w Kościanie.

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Szpital im. Teodora Dunina
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka