Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Apteka szpitalna

Kierownik Apteki Szpitanej SP ZOZ w Kościanie: mgr farm. Katarzyna Sikora

tel. 065/512-51-62 wew. 210

Apteka Szpitalnba świadczy usługi farmaceutyczne obejmujące następujący zakres:

  • wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  • sporządzanie leków recepturowych
  • udzielanie informacji o produktach leczniczych.

W zakresie usług zostaje także organizowanie zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Monitorujemy działania niepożadane leków oraz współuczestniczymy   w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu.

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka