Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Dla tych co chcą pomagać!

Starostwo Powiatowe w Kościanie wraz z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kościanie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, ogłaszają nabór na wolontariuszy w SP ZOZ w Kościanie.

Wolontariusze to ludzie serca, niosący duchowe i fizyczne  wsparcie i pomoc potrzebującym w trudnych chwilach. Pomysł wolontariatu w kościańskim szpitalu wychodzi naprzeciw potrzebie wspierania pacjentów. Inicjatorzy licząc na osoby które swój ceny czas ofiarują innym, szukają aktywnych osób, które przyczynią się do tego, że pobyt w szpitalu będzie łatwiejszy.

Wolontariat od samego początku rozumiany był jako bezinteresowne, dobrowolne, świadome i niezarobkowe  działanie na rzecz lokalnej społeczności.

Obecnie wolontariat jest już nie tylko działaniem na rzecz jakiejś inicjatywy, ale także sposobem na poznanie ludzi i otoczenia, a także możliwością sprawdzenia się, czy nabycia doświadczenia, którym w przyszłości będzie można ująć w swoim CV. Wolontariat jest też w końcu istotnym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegółowe informacje na temat wolontariatu w SP ZOZ w Kościanie, a także druk zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kościanie: www.powiatkoscian.pl.

Druk zgłoszeniowy:

- Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na wolontariuszy

- Ogłoszenie o naborze wolontariuszy

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka