Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Komunikat dla pacjentów !

Komunikat dla pacjentów dotyczący zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19  

Szanownymi Państwo,

W związku  ze stanem epidemicznym w Polsce związanym z pandemią COVID-19, spowodowaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, czasowo zawiesza udzielanie planowych świadczeń.

Decyzja ta dotyczy przede wszystkim planowych świadczeń w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W przypadkach pilnych świadczenia są realizowane tylko w Poradni Położniczo – Ginekologicznej oraz Poradni Chirurgicznej.

Decyzja podyktowana jest zaleceniami Centrali NFZ, dobrem pacjentów oraz zminimalizowanie ryzyka transmisji infekcji.

Jednocześnie informujemy, iż świadczenia nagłe dotyczące świadczeń szpitalnych są realizowane nadal tak jak dotychczas oraz w przypadkach pilnych dotyczących Poradni Specjalistycznych świadczenia udzielne są z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Zarządzenie wewnętrzne nr 6 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS Co V-2 na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie - (zobacz)

Za utrudnienia przepraszamy. Wszelkie zmiany decyzji będą zamieszczane na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja SP ZOZ w Kościanie 

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka