Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Kościanie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

 

Dokumentacja dotycząca konkursu w dokumencie PDF

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka