Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Nowy sprzęt dla SOR

W dniu 1 października 2018 roku w Szpitalu w Pleszewie została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a SP ZOZ w Kościanie zapewniająca wsparcie finansowe na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w zakresie projektu pod tytułem:

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie”.

Dzięki otrzymanemu wsparciu Szpitalny Oddział Ratunkowy zostanie doposażony w następujący sprzęt i aparaturę medyczną:

  • aparat USG,
  • respirator,
  • aparat do znieczulenia,
  • dwa defibrylatory,
  • kardiomonitor.


 

 

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka