Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Ochrona Danych Osobowych

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan, NIP 6981578284, REGON 411051999, reprezentowany przez Dyrektora Wojciecha Maćkowiaka.

 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie jest:

Dawid Kaźmierczak,  e-mail: iod@szpital.kościan.pl, tel. 065 512-08-55 wew. 212.

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka