Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Polskie Tow. Lekarskie

Zawiadomienie o zebraniach naukowo - szkoleniowych

Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Kościanie i Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kościanie zapraszają na zebranie naukowe we wtorki o godz. 8.00 do świetlicy Szpitala,
ul. Szpitalna 7.

Plan zebrań:

 

21.05.2019 r. ma godz. 8:00

Temat: „Nieantybiotykowe strategie ograniczania zakażeń szczepami wielolekoopornymi.”

Dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz

Przedstawiciel medyczny Pani Karolina Żołnowska - Strawa


14.05.2019 r. ma godz. 8:00

Temat: „Płynoterapia - na co należy zwrócić uwagę, aby uniknąć jatrogennych błędów.”

Dr Piotr Grzechnik

Przedstawiciel medyczny Pani Karolina Żołnowska - Strawa


09.04.2019 r. ma godz. 8:00

Temat: „Prawo pacjenta i innych podmiotów do informacji medycznej. Narzędzia służące poprawie bezpieczeństwa pacjentów w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Istota i znaczenie raportowania oraz analizy krytycznych incydentów medycznych w procesie zarządzania rynkiem klinicznym.”

Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS


29.05.2018 r. ma godz. 8:00

Temat: „Różnica pomiędzy lekiem a parafarmaceutykami. Aspeky prawne .”

mgr Katarzyna Sikora


18.05.2018 r. ma godz. 8:15

Temat: „Nowe podejście do leczenia ran.”

Firma CREATUS


15.05.2018 r. ma godz. 8:00

Temat: „Algorytmy leczenia cukrzycy.”

Prof. dr hab. med Aleksandra Araszkiewicz, Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu


20.04.2018 r. ma godz. 8:15

Temat: „Leczenie ran przewlekłych - antyseptyka i lavaseptyka.”

Bartłomiej Metler


06.04.2018 r. ma godz. 8:15

Temat: „Najnowsze wytyczne dotyczące krwiolecznictwo.”

lek. med. Jolanta Kic - Ciseł


15.12.2017 r. na godz. 8:15

Temat: „Stopa cukrzycowa. Diagnostyka i leczenie.”

dr med. Piotr Liszkowski adiunkt Kliniki Diabetologii UM w Poznaniu

 

01.12.2017 r. na godz. 8:15

Temat: „Multimedialna projekcja dotycząca stanowiska świadków Jehowy w sprawie leczenia oraz krwi.”


17.11.2017 r. na godz. 8:15

Temat: „Prawa pacjenta a obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Cywilnoprawne konsekwencje naruszania praw pacjenta w postaci roszczeń medycznych.”

Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS


27.10.2017 r. na godz. 8:15

Temat: „Skuteczna farmakoterapia może być bardziej bezpieczna i tańsza. Rekomendacje podaży leków i płynów zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.”

dr med. Paweł Węgrzyn farmakolog kliniczny

Przedstawiciel medyczny Pani Karolina Żołnowska - Strawa, Firma Aeskulap - Chifa


06.10.2017 na godz. 8:15

Temat: „Ostre schorzenia jamy brzusznej - wybrane zagadnienia.”

lek. med. Wojciech Skrzypczak


15.09.2017 na godz. 8:15

Temat: „Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, w świetle aktualnych przepisów prawa (dokumentowanie, monitorowanie i realizacja zleceń lekarskich.”

Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS


26.05.2017 na godz. 8:15

Temat: „Standardy wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, w oparciu o przepisy prawa i regulacje Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej.”

Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS

 

31.03.2017 na godz. 8:15

Temat: „Stosowanie Cilostazolu w chromaniu przestankowym."

Prof. dr hab. med Marcin Gabriel

 

03.03.2017 na godz. 8:15

Temat: „Postępowanie po ekspozycji zawodwej - procedura postępowania, aspekty prawne i finansowanie leczenia.”

Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS

 

27.01.2016 na godz. 8:15

Temat: „Szkolenie z krwiodawstwa - Nowości"

lek. med. Jolanta Kic - Ciseł

 

13.01.2016 na godz. 8:15

Temat: „Insuliny długo działające"

Firma Sanofi - Aventis

 

16.12.2016 na godz. 8:15

Temat: „Przeskórne zamykanie uszka lewego przedsionka"

dr hab. med. Marek Grygier i Klinika Kardiologii UM w Poznaniu ul. Długa

 

24.06.2016 na godz. 8:15

Temat: „Narzędzia służące poprawie bezpieczeństwa pacjentów w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Istota i znaczenie raportowania oraz analizy krytycznych incydentów medycznych w procesie zarządzania ryzykiem klinicznym”

Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS

 

10.06.2016 na godz. 8:15

Temat: „Trzy przypadki jeden B - andrenolityk”

lek. med. Piotr Majchrzak

Przedstawiciel Medyczny Firmy Merck - Szymon Szafryn

 

06.05.2016 na godz. 8:15

Temat: „Dyslipidemia aterogenna, konsensus europejski”

dr hab. n. med. Krzysztof  Pawlaczy

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Pan  Marcin Nizio  przedstawiciel medyczny firmy Abbott

 

22.04.2016 na godz. 8:15

Temat: „Tomografia komputerowa 16 rzędowa – wskazania i przeciwwskazania"

dr Hanna Gilewska

15.04.2016 na godz. 8:15

 

Temat: „Nowe doustne antykoagulanty”

dr hab. n. med. Anna Posadzy – Małaczyńska

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Poznaniu

Pani Agnieszka Witkowska przedstawiciel medyczny firmy Bayer

 

18.03.2016 na godz. 8:15 

Temat: „Odpowiedzialność karna lekarza,pielęgniarki i położnej w procesie udzielania świadczeń zawodowych ”

Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS

 

11.03.2016 na godz. 8:15

Temat: „Obturacyjny bezdech senny – problem kliniczny, diagnostyka i leczenie”

dr med. Piotr Lehmann

Prezentacja przypadków z Pracowni SP ZOZ w Kościanie

mgr Agnieszka Lehmann

 

04.12.2015 na godzine 8:15

Temat: "Odpowiedzialność zawodowa lekarza, pielęgniarki i położnej w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych."

Szkolenie poprowadzi radca prawny pan Łukasz Czerniak. 

 

20.11.2015 na godzine 8:15 - ODWOŁANY

Temat: "Nowe leki przeciwkrzepliwe. "

lek. med. Piotr Majchrzak 

 

13.11.2015 na godzine 8:15 - ODWOŁANY

Temat: "Sprawozdanie z 67 Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich. "

lek. med. Wojciech Skrzypczak

 

06.11.2015 na godzine 8:15 - ODWOŁANY

Temat: "Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle aktualnych przepisów prawnych. "

Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS 

 

23.10.2015 na godzine 8:15

Temat: "Pobieranie posiewów bakteriologicznych." 

Firma bioMerieux

Temat: "Prawa pacjenta."

Pani Mecenas Zofia Łukaszewska

 

16.10.2015 na godzine 8:15

Temat: "Przykłady roszczeń pacjentów - charakterystyka roszczeń pacjentów. "

Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS 

 

09.10.2015 na godzine 8:15

Temat: "Bąblowica wątroby. Epidemiologia. Rozpoznanie i leczenie."

Prof. dr hab. med. Jerzy Stefaniak

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych

 

02.10.2015 na godzine 8:15

Temat: "Świadoma zgoda pacjenta a obowiązki informacyjne lekarza w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych."

Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS

 

29.09.2015 na godz. 8:15

Temat: "Jak optymalnie postępować u chorych z nadciśnieniem tętniczym stosując sprawdzone molekuły."

lek. med. Piotr Majchrzak

Firma Merck - Przedstawiciel medyczny Pani Katarzyna Manowska

 

11.09.2015 na godz. 8:15

Temat: "Postępowanie personelu medycznego w stosunku do szczególnego rodzaju pacjentów-pacjenci małoletni, 16-latkowie, pacjenci ubezwłasnowolnieni całkowicie i częściowo." 

 Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS

 

26.06.2015 na godz. 8:15

Temat: "Inhibitory konertazy angiotensyny u chorych po zawale mięśnia sercowego."

lek. med. Piotr Majchrzak

Firma Servier - Przedstawiciel medyczny Pani Milena Julkowska

 

19.06.2015 na godz. 8:15

Temat: "Tajemnica zawodowa"

Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS

 

12.06.2015 na godz. 8:15

Temat: "Co nowego w kardiologii"

dr med. Marek Słomczyński

 

29.05.2015 na godz. 8:15

Temat: "Nowoczesne sposoby leczenia ran"

Firma Convatec

 

22.05.2015 na godz. 8:15

Temat: "Niesterydowe leki przeciwzapalne - zastosowanie u pacjentów z bólami ostrymi i przewlekłymi"

dr med. Dorota Cieślak - Instytut Reumatologii i immunologii Klinicznej UM w Poznaniu

Firma Gedeon Richter - Przedstawiciel medyczny Pani Sylwia Mazurowska

 

17.04.2015 na godz. 8:15

Temat: "Gazometria - czy na pewno wszyscy, wszystko wiedzą"

dr Anna Chrzanowska

 

27.03.2015 na godz. 8:15

Temat: "Nadciśnienie tętnicze - studium pacjenta w świetle nowych leków hipotenesyjnych"

dr hab. med. Wiesław Bryl

Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UM w Poznaniu

Przedstawiciel medyczny Maricn Nowaczyk firma Berlin Chemie

 

06.03.2015 na godz. 8:15

Temat: "Przewlekła niewydolność żylna. Miażdżyca tętnic kończyn dolnych."

Prof. dr hab. med. Marcin Gabriel

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM w Poznaniu

Firma Adamed

 

30.01.2015 na godz. 8:15

Temat: "Problem hipoglikemii w insulinoteraoii"

dr hab. med. Aleksandra Araszkiewicz

 

16.01.2015 na godz. 8:15

Temat: "Zastosowanie badań genetycznych w pracy codziennej lekarza"

dr Karolina Matuszewska

 

14.11.2014 na godz. 8:15

Temat: "Żywienie enteralne. Podaż diet. Opieka nad PEG-iem"

Przedstwaiciel medyczny Firma Nutricia Marta Stec - Pawlak

 

07.11.2014 na godz. 8:15

Temat: "Zasady leczenia przeciwzakrzepowego w migotaniu przedsionków"

dr Piotr Majchrzak

 

31.10.2014 na godz. 8:15

Temat: "Insulinoterapia przed zabiegami operacyjnymi i w czasie stosowania sterydoterapii"

dr med. Danuta Górowska - Pracka

 

24.10.2014 na godz. 8:15

Temat: "Nowoczesne doustne antykoagulanty"

 

17.10.2014 na godz. 8:15

Teamt: "Szkolenie z krwiolecznictwa"

dr Jolanta Kic - Ciseł

 

07.10.2014 na godz. 8:15

Temat: Troponiny - problem ustalenia wartości referncyjnych w interpretacji wyniku"

dr med. Włodzimierz Pawłowski

 

03.10.2014 na godz. 8:15

Temat: "Szkolenie z pierwszej pomocy medycznej - uzycie AED"

dr Jędrzej Korzeniewski

 

27.06.2014 na godz. 8:15

Temat: " Celowana antybiotykoterapia z właściwym wykorzystaniem parametrów mikrobiologicznych "

dr med. Beata Kowalska - Krochmol

 

20.06.2014 na godz. 8:15

Temat: " Interakcje farmakologiczne "

mgr Katarzyna Sikora

 

20.05.2014 na godz. 8:15

Temat: " Ostre łagodne dziecięce zapalenie mięśni"

lek. med. Hanna Małecka - Stężycka

 

13.05.2014 na godz. 8:15

Temat: "Możliwości lecznicze żylaków kończyn dolnych"

lek. med Wojciech Skrzypczak

 

 29.04.2014 na godz. 8:15

Temat: "Kontrowersje wokół osteoporozy"

Prof. dr hab. med. Paweł Hrycaj

 

22.04.2014 na godz. 8:15

Temat: "Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej"

lek. med. Jędrzej Korzeniewski

 

08.04.2014 na godz. 8:15

Temat: "Program rejestracji pacjentów w gabinetach prywatnych"

Rafał Poluszczyk

 

01.04.2014 na godz. 8:15

Temat: "Problemy naczyniowe w praktyce lekarskiej ostrego dyżuru"

lek. med. Wojciech Skrzypczak

 

18.03.2014 na godz. 8:15

Temat: "Nowoczesna diagnostyka Boreliozy"

mgr Małgorzata Walerych

 

14.01.2014 na godz. 8:15

Temat: "Leczenie nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych 2013"

dr. Karolina Hoffmann

 

19.11.2013 na godz. 8:15

Temat: "Wybrane zabójstwa na podstawie materiału własnego"

lek. med. Jędrzej Piotrowski

 

29.10.2013 na godz. 8:15

Temat: "Interpretacja wyników badań nasienia według standardów WHO 2010"  - mgr Joanna Kuźma

oraz

Temat: "Witamina D" - mgr Małgorzata Walerych

 

22.10.2013 na godz: 8:15

Temat: "Interesujace przypadki chorych leczonych w oddziale - omówienie c.d.

lek. med. Wojciech Skrzypczak Szpital SP ZOZ w Kościanie 

 

"01.10.2013 na godz: 8:15

Teamat: "Przymus bezpośredni"

mgr Teodor Murawa Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie

 

25.06.2013 na godz. 8.15

Temat: "Podstawowe zabiegi reanimacyjne - BLS".

lek.med. Jędrzej Korzeniewski Szpital SP ZOZ w Kościanie 

 

18.06.2013 na godz. 8:15

Temat: "Wytyczne postępowania miejscowego i ogólnego w ramach objętych procesem infekcyjnym".

lek.med. Ireneusz Reszel Firma Szchulke

 

11.06.2013 na godz 8:15 - Oddział Chirurgiczny szpital SP ZOZ w Kościanie:

Temat: "Interesujące przypadki chorych leczonych w oddziale - omówienie c.d."

lek. med. Wojciech Skrzypczak

 

W tym dniu w godz. 8:00 - 9:00 będzie możliwość oddania swojego głosu na kandydatów do Wielkopolskiej Izby Lekarsiej

 

07.05.2013 na godz. 8:15

Temat: "HE 4 - nowy marker raka jajnika"

dr med. Mirosława Nowacka

 

23.04.2013 na godz. 8:15

Temat: "Czerniak - aktualny stan wiedzy".

dr med. Robert Jagaciak

 

16.04.2013 na godz. 8:15

Temat: "Podstawy prawidłowej komunikacji z pacjentem".

mgr Grażyna Majchrzycka i mgr Iwona Neumann - Wilk

 

09.04.2013 na godz. 8:15

Temat: " Leczenie krwią".

dr med. Jolanta Kic - Ciseł

 

19.03.2013

Temat: "Racjonalne podejście do płynoterapii okołooperacyjnej i w stanach nagłych".

dr med. Sławomir Sobieszczyk

 

12.03.2013

Temat: "Ambulatoryjne leczenie zaostrzeń astmy oskrzelowej".

Marcin Turok - Przedstawiciel medyczny firmy Astra Zeneca Pharma Poland

 

18.12.2012 r.

Temat: "Novo Seven w praktyce Oddziału Położniczo - Ginekologicznego".

dr med. Sławomir Sobieszczyk

Temat: "Opis przypadku - atonia macicy. Wytyczne postępowania w atonii macicy"

lek. med. Roman Lichaj

lek. med. Agnieszka Kelma

 

11.12.2012 r.

Temat: "Diagnostyka i leczenie niewydolności serca 2012 wg ESC - co nowego".

dr n med. Piotr Lehmann

 

04.12.2012 r.

Temat: "Eradykacja HP wytyczne i zalecenia".

lek. med. Oleg Tyszkiewski

Temat: "Program badań przesiewowych raka jelita grubego".

lek. med. Jędrzej Piotrowski

 

27.11.2012 r.

Temat: "Diagnostyka autoprzeciwciał".

Małgorzata Walerych - Firma Euroimmun Polska

 

20.11.2012 r.

Temat: "POChP - wytyczne GOLD" -prezentacja multimedialna.

Marcin Turok - Przedstawiciel Medyczny Firmy Astra Zeneca Pharma Poland

#?-:nbsp;

13.11.2012 r.

Temat: "Podkłady, materace i pozycjonery żelowe. Transfer, termoplastyka, innowacyjne materiały

medyczne. Retraktory wielofunkcyjne." - Omówienie i zastosowanie. Prezentacja.

Monika Jaskuła - firma Rinamed

 

30.10.2012 r.

Temat: "Odwieczne problemy z INR"

Dr med. Włodzimierz Pawłowski - Kierownik Laboratorium Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu


09.10.2012 r.

Temat: "Astma ciężka - trudny pacjent czy trudna choroba" - materiał przygotowany przez Prof. Piotra Kunę

Marcin Turok - Przedstawiciel Medyczny Firmy Astra Zeneca Pharma Poland

 

18.09.2012 r.

Temat: "Miejsce sulfonylomocznika we współczesnej terapii cukrzycy typu 2"

Dr Małgorzata Wilczyńska - Prezes Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Milena  Julkowska - Firma SERVIER

 

26.06.2012 r.

Temat: "Diagnostyka i chorobotwórczość Clostridium Difficile"

Anna Mieczyńska Przedstawiciel medyczny firma Bor - Pol

 

12.06.2012 r.

Temat: "Nowe techniki w echokardiografii"

Marcin Turok Przedstawiciel medyczny firma Astra Zeneca Pharma Poland

Punkty edukacyjne - zasady.

#?-:nbsp;

22.05.2012 r.

Temat: "Wady nabyte zastawki mitralnej i trójdzielnej w badaniach echokardiograficznych"

Odpowiedzialność lekarza za błędy w sztuce lekarskiej"

Marcin Turok Przedstawiciel medyczny firma Astra Zeneca Pharma Poland

 

24.04.2012 r.

Temat: "Efektywność leczenia nadciśnienia tętniczego - czy jest wpływ na śmiertelność"

Milena Julkowska Firma Servier: Wykład Prof. Ruschitzki wygłoszony podczas ostatniego zjazdu ESH w Mediolanie

#?-:nbsp;

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności

oraz łask Bożych.

 

17.04.2012 r.

Temat: "Wady nabyte serca w badaniach echokardiograficznych"

Marcin Turok Przedstawiciel medyczny firma Astra Zeneca Pharma Poland

 

03.04.2012 r.

Temat: "Analiza poziomu satysfakcji pacjenta Szpitala SP ZOZ w Kościanie za rok 2011"

mgr Lidia Donaj

Temat: "Interesujące przypadki chorych leczonych w oddziale - omówienie c.d."

lek. med. Wojciech Skrzypczak - Oddział Chirurgiczny SP ZOZ w Kościanie

 

28.02.2012 r.

Temat: "Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego"

dr hab. med. Wiesław Bryl

Przedstawiciel Medyczny - Katarzyna Wójt - Marciniaka Firma Servier


31.01.2012 r.

Temat: "Interesujące przypadki chorych leczonych w oddziale - omówienie"

lek. med. Wojciech Skrzypczak - Oddział Chirurgiczny SP ZOZ w Kościanie

 

17.01.2012 r.

Temat: "Badanie echokardiograficzne hemodynamika w badaniach echo - film interaktywny."

Marcin Turok - Przedstawiciel Medyczny firmy Astra Zeneca Pharma Poland

Wypalenie zawodowe - warsztaty.

 

06.12.2011 r.

Temat: "Orzekanie śmierci mózgu"

lek. med. Agnieszka Kelma - Oddział Intensywnej Terapii SP ZOZ w Kościanie


22.11.2011 r.

Temat: "Badanie echokardiograficzne i normy pomiarowe - film interaktywny"

Marcin Turok - Przedstawiciel Medyczny firmy Astra Zeneca Pharma Poland

15.11.2011 r.

Temat: "Theranostics - terapia w oparciu o diagnostykę"

Dr Hanna Tomczak - Centralne Laboratorium Mikrobiologiczne, Szpital kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu 

18.10.2011 r.

Temat: "Zastosowanie RTG terapii w opiece paliatywnej"

Dr hab. med. Piotr Milecki - Konsultant Wojewódzki w sprawie RTG - terapii.

 

11.10.2011 r.

Temat: "Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki i zespół jelita drażliwego od przyczyny do leczenia"

Prof. dr hab. med. Wojciech Cichy

Firma Abbott - Przedstawiciel Medyczny Agnieszka Zwolińska

 

04.10.2011 r.

Temat: "Doustna profilaktyka przeciwzakrzepowa"

Firma Bayer - Przedstawiciel Medyczny Agnieszka Witkowska

 

13.09.2011 r.

Temat: "Resuscytacja płynowa nowej generacji - roztwory zrównoważone"

Firma Braun - Przedstawiciel Medyczny Karolina Żolnowska - Trawa

 

21.06.2011 r.

Temat: "Standardy leczenia hypolipomizujacego - cele i możliwości"

ICN Polfa Rzeszów

 

14.06.2011 r.

Temat: "Choroby żył w codziennej praktyce lekarza"

Firma Pierre Fabre Medicment - Przedstawiciel medyczny Małgorzata Lipko

 

10.05.2011 r.

Temat: "Ocena odżywienia pacjenta trafiającego do szpitala"

lek. med. Agnieszka Kelma

Firma Nutricia - Przedstawiciel medyczny Maria Stec

 

19.04.2011 r.

Temat: "Praktyczne aspekty terapii insulinowej pacjentów z typem 2 cukrzycy w świetle zaleceń PTD na rok 2011"

lek. med. Danuta Wdowicka

Firma Lilly - Przedstawiciel medyczny Barbara Zakrzewska 

 

15.03.2011 r.

Temat: "Prawa lekarza"

dr med. Krzysztof Kordel

 

08.03.2011 r.

Temat: "Nieżylakowe krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego."

lek. med. Łukasz Hordecki

 

14.12.2010 r.

Temat: "Zakrzepica żylna, leczenie przeciwzakrzepowe."

lek. med. Piotr Majchrzak

 

30.11.2010 r.

Temat: "Problem niedrożności jelit - aspekty praktyczne."

lek. med. Wojciech Skrzypczak

 

23.11.2010 r.

Temat: "Preyentacja szstemu MICROSCAN do identyfiakcji i lekowrażliwości drobnoustrojów."

dr med. Małgorzata Jastrzębska - Czubak

Firma Siemens

 

09.11.2010 r.

Temat: "Nieżylakowe krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego."

lek. med. Łukasz Hordecki

 

02.11.2010 r.

Temat: "Współczesne możliwości terapii endoskopowej."

dr med. Aleksander SowierJoanna

 

26.10.2010 r.

Temat: "Prezentacja raportu satysfakcji pacjentów."

mgr Lidia Donaj

 

29.06.2010 r.

Temat: "Znaczenie terapii skojarzonej GKS/Laba dla chorych na POChP."

lek. med. Wojciech Machowiak

Joanna Langner Firma Astra Zeneca

 

15.06.2010 r.

Temat: "Nowe obowiązkowe OC lekarza w ofercie INTER Polska."

Przedstawiciel Grażyna Jaruzel

Temat: "Nowe techniki w enoskopii."

Filip Bajor Firma Pentax

 

01.06.2010 r.

Temat: "Powikłania poprzetoczeniowe cz. I."

lek. med. Jolanta Kic - Ciseł - Oddział Dziecięcy SP ZOZ w Kościanie

18.05.2010 r.

Temat: "Ocena gospodarki tlenowej w badaniu gazometrii krwi."

dr Krystyna Staniszewska

 

13.04.2010 r.

Temat: "Profilaktyka raka szyjki macicy - HPV + szczepionka czterowalentna."

Natalia Sikorsak - Firma MSD

 

30.03.2010 r.

Temat: "Prewencja ukladu sercowo - naczyniowego a hormonoterapia zastępcza."

dr med. Piotr Lehmann

 

23.03.2010 r.

Temat: "Leczenie endowaskularne w tętnicach szyjnych i sercowych."

dr med. Maciej Lesiak

 

02.03.2010 r.

Temat: "Chirurgia dróg żółciowych. Przegląd piśmiennictwa 2004 - 2009"

lek. med. Robert Jagaciak - Oddział Chirurgiczny SP ZOZ w Kościanie

 

16.02.2010 r.

Temat: "Przeciwdziałanie hipotermii"

Ajka Klimaszewska - Guzik przedstawiciel medyczny firmy ENDO PRO

 

22.12.2009 r.

Temat: "Atrezja dróg żółciowych - co dalej po zabiegu Kasai"

Róża Siewińska - Przedstawiciel Medyczny Firmy bioMerieux

 

15.12.2009 r.

Temat: "Celowana antybiotykoterapia - nowe standardy i wyzwania"

Róża Siewińska - Przedstawiciel Medyczny Firmy bioMerieux

 

08.12.2009 r.

Temat: "Zatorowość płucna - problem wielodyscyplinarny"

dr n med. Piotr Lehmann - Dyrektor SP ZOZ w Kościanie

 

24.11.2009 r.

Temat: "Nowości w kardiologii - sprawozdanie z Kongresu Kardiologów w Poznaniu"

dr n med. Piotr Lehmann - Dyrektor SP ZOZ w Kościanie

lek. med. Piotr Majchrzak - Ordynator Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ w Kościanie

 

17.11.2009 r.

Temat: "Zaopatrzenie w leki w roku 2010 w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych"

mgr Katarzyna Sikora - Kierownik Apteki Szpitala SP ZOZ w Kościanie

03.11.2009 r.

Temat: "Szkolenie z leczenia ran przewlekłych opatrunkami specjalistycznymi"

Monika Giryń - Przedstawiciel Medyczny Firmy Convatec  

 

20.10.2009 r.

Temat: "Terapia krwią i jej preparatami"

dr Ewa Spaisert - Mądra - Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

06.10.2009 r.

Temat: "Nowości w chirurgii - sprawozdanie z 64 Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich 16 - 19 września 2009 Wrocław"

lek . med. Wojciech Skrzypczak

 

22.09.2009 r.

Temat: "Żywienie enteralne i parenteralne - aspekty praktyczne."

Ewelina Wieczorek Przedstawiciel firmy Fresenius Kabi

 

30.06.2009 r.

Temat: "Nowe spojrzenie na B-blokery"

Prof. dr hab. n med. Stefan Grajek

 

23.06.2009 r.

Temat: "Choroby tarczycy"

Firma Merck - prelegent w trakcie ustalania.

16.06.2009 r.

Temat: "Zawroty głowy w ujęciu laryngologa."

dr hab. n med. Bożena Wiskirska - Woźnica

09.06.2009 r.

Temat: "Leczenie żywieniowe z wykorzystaniem przewodu pokarmowego."

Marta Stec - Przedstawiciel Medyczny Firma Nutricia

02.06.2009 r.

Temat: "Mycie i dezynfekcja rąk - nowe zasady."

Bartłomiej Metler - Przestawiciel Medyczny Firmy Ekolab.

26.05.2009 r.

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Izb Lekarskich.

19.05.2009 r.

Temat i prelegent w trakcie ustalania.

12.05.2009 r.

Temat: "Krwotoki - nowe możliwości i sposoby leczenia. Hemofilia nabyta."

dr hab. med. Sławomir Sobieszczak - Instytut Ginekologii i Położnictwa UM w Poznaniu

05.05.2009 r.

Temat: "Zapalenie wsierdzia - diagnostyka, leczenie i profilaktyka"

lek. med. Łukasz Hordecki - Oddział Wewnętrzny SP ZOZ w Kościanie

 

28.04.2009 r.

Temat: "Leczenie zaburzeń lipidowych - czy możemy mówić o przełomie"

dr nr med. Paweł Bogdański - Klinika Zaburzeń Metabolicznych UM w Poznaniu

 

21.04.2009 r.

Temat: "Możliwości i zastosowanie kompresjoterapii w medycynie"

Marek Mielcarzewicz - Przedstawiciel medyczny firmy Biotal

 

07.04.2009 r.

Temat: "Rola terapii skojarzonej w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą typu II i nadciśnieniem tętniczym"

dr hab. n med. Wiesław Bryl - Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UM w Poznaniu

 

31.03.2009 r.

Temat: "Stopa cukrzycowa, diagnostyka i możliwości leczenia"

dr n med. Adam Węgrzynowski - Klinika Diabetologii i Poradnia Stopy Cukrzycowej

 

10.02.2009 r.

Temat: "Cholestaza niemowlęca"

lek. med. Joanna Walczak - Padykuła - Oddział Dziecięcy SP ZOZ w Kościanie

 

10.03.2009 r.

Temat: "Odpowiedzialność cywilna za błąd"

dr med. Krzysztof Kordel - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 

03.02.2009 r.

Temat: "Diagnostyka objawów somatycznych w zaburzeniach depresyjno - lękowych"

dr med. Dorota Lojko - specjalista psychiatra, psychoterapeuta - Klinika Psychiatrii UM w Poznaniu, ul. Szpitalna

 

29.01.2009 r. - Wyjątkowo w czwartek!!!!!

Temat: "Nowości w onkologii. Nowe metody leczenia nowotworów"

lek. med. Wojciech Melerowicz - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

 

20.01.2009 r.

Temat: "Nowe koncepcje leczenia cukrzycy"

lek. med. Danuta Wdowicka - Oddział Wewnętrzny SP ZOZ w Kościanie

 

13.01.2009 r.

Temat: "Wilgotne leczenie ran trudno gojących się na bazie opatrunków specjalnych"

Marcin Mischke - przedstawiciel medyczny firmy SKAMEX

 

9.12.2008 r.

Temat: "Terapia biologiczna chorób reumatycznych"

prof. dr hab n. med. Paweł Hrycaj - Oddział Reumatologiczny SP ZOZ w Kościanie

 

02.12.2008 r.

Temat: "Zapobieganie powikłaniom cukrzycy typu II"

dr n med. Dorota Pisarczyk - Wiza - Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

 

25.11.2008 r.

Temat: "Zespół Kawasaki - omówienie ciekawego przypadku"

lek. med. Agata Jurga - Oddział Dziecięcy SP ZOZ w Kościanie

 

17.11.2008 r.

Temat: "Nowoczesna terapia hypolipemizująca - pacjent z zespołem metabolicznym, cukrzyca"

dr hab n med. Wiesław Bryl

 

04.11.2008 r.

Temat: "Kliniczne zastosowanie sartanów w świetle wyników badań"

dr n med. Jerzy Jankowski z Kliniki Kardiologii UM w Poznaniu

 

28.10.2008 r.

Temat: "Transplantologia - problemy i możliwości"

mgr Andrzej Czapiewski

 

07.10.2008 r.

Temat: "Leczenie bólu - leczenie bólu pooperacyjne"

dr n. med. Beata Nowakowska - Oddział IOM z Instytutu Ginekologii i Położnictwa UM w Poznaniu  

 

14.10.2008 r.

Temat: "Prewencja wtórna po incydentach kardiologicznych"

Prof. dr hab. med. Stefan Grajek - Klinika Kardiologii UM w Poznaniu

 

21.10.2008 r.

Temat: "Nadciśnienie płucne - niedoceniany problem kliniczny - spojrzenie lekarza praktyka"

dr med. Piotr Lehmann - Dyrektor SP ZOZ w Kościanie

 

                                                                  Serdecznie zapraszamy!

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddział w Kościanie

lek. med. Wojciech Skrzypczak

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka