Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Poradnie Specjalistyczne

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie oferuje usługi medyczne realizowane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradniach o szerokim profilu specjalności medycznych (16 specjalności). Świadczenia realizowane są zarówno o charakterze zachowawczym, konsultacyjnym jak i  zabiegowym.

W ramach Poradni Specjalistycznych świadczenia realizują doświadczeni specjaliści określonych dziedzin medycznych posiadający również bogate doświadczenie kliniczne w pracy w Oddziałach szpitalnych. Podkreślić należy, iż wśród osób udzielających świadczeń specjalistycznych SP ZOZ w Kościanie zatrudnia lekarzy posiadających również tytuły naukowe, w tym z tytułem Profesora.

Prof. dr hab. n med. Maria Wanic – Kosowska – Poradnia Nefrologiczna

Prof. dr hab. n med. Paweł Hrycaj – Poradnia Reumatologiczna

Prof. dr hab. n med. Wiesław Bryl – Poradnia Kardiologiczna

W Poradniach Specjalistycznych obsługiwanych jest około 6 000 pacjentów miesięcznie, dla których udostępniono nowoczesne gabinety lekarskie i zabiegowe z przestronnymi poczekalniami wyposażonymi w pomieszczenia sanitarne spełniające wszystkie wymagania sanitarno - epidemiologiczne. Poradnie zlokalizowane są w budynkach zapewniających łatwy dostęp osobom niepełnosprawnym, wyposażone w węzły sanitarne, przystosowane dla osób z dysfunkcją ruchu.

Obecnie SP ZOZ w Kościanie realizuje świadczenia specjalistyczne również w placówce zamiejscowej, mieszczącej się w Śmiglu, przy ul. Mickiewicza 2. Obecnie z Porad lekarskich mogą skorzystać pacjenci w zakresie położnictwa i ginekologii oraz reumatologii.

Wykaz Poradni Specjalistycznych z harmonogramem udzielania świadczeń:

Poradnia Diabetologiczna w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 316 lub 317

Czynna we wtorki 9.00 - 18.00, środy od 10.30 - 14.30 oraz czwartki od 8.00 - 12.00

Poradnia Chorób Naczyń w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 400

Czynna we wtorki od 15.30 - 20.00, środy od 15.00 - 20.00 oraz soboty 9.00 - 13.00

Poradnia Nefrologiczna w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 316 lub 317

Czynna we wtorki od 14.00 do 18.00. czwartki od 10.00 -14.00 oraz piątki od 12.30 - 16.30

Poradnia Leczenia Bólu w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 316 lub 317

Czynna w środy od 13.00 - 18.00, czwartki od 11.00 - 15.00 oraz piątki od 10.00 - 14.00

Poradnia Onkologiczna w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 316 lub 317

Czynna w środy 08.00 - 12.00, czwartki od 12.30 - 18.00 oraz piątki 8.00 - 12.00

Poradnia Reumatologiczna w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 316 lub 317

Czynna w poniedziałek od 8.00 - 12.00, wtorek od 12.00 - 18.00 oraz czwartek od 14.00 - 18.00

Poradnia Medycyny Sportowej w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 316 lub 317

Czynna we wtorki 10.00 – 14.00, czwartki od 16.00 - 20.00 oraz piątki od 13.00 - 18.00

Poradnia Chirurgii dla Dzieci w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 241

Czynna w wtorki od 12.00 - 17.00

Poradnia Preluksacyjna w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 400

Czynna w poniedziałki od 14.00 - 18.00, czwartki od 07.30 - 12.00 oraz w piątki od 15.15 - 19.15

Poradnia Kardiologiczna w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 340 lub 65 525-03-86

Czynna w poniedziałki od 15.00 - 20.00, środy od 16.00 - 20.00, soboty 8.00 - 14.00

Pracownia Zaburzeń Snu i Oddychania w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 441 lub 65 525-04-38

Czynna w poniedziałki, środy, czwartki od 8.00 - 15.00

Poradnia Chirurgiczna w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 241

Czynna w od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 oraz soboty od 7.30 - 12.00

Poradnia Ortopedyczna w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 241

Czynna w poniedziałki od 11.30 - 13.30 oraz od 14.00 – 20.00, wtorki od 8.30 - 12.00, środy od 7.30 - 20.00 oraz w czwartki od 7.30 - 13.45

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 316 lub 317

Czynna w poniedziałki i piątki od 7.30 - 16.30, wtorki od 7.30 - 18.30, środy 8.00 – 16.30 oraz czwartki od 08.00 – 15.00

Poradnia Endokrynologiczna w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 316 lub 317

Czynna w poniedziałki od 10.30 – 17.00, piątki od 10.00 - 20.00 oraz soboty od 12.00 - 16.00

Poradnia Urologiczna w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 241

Czynna we wtorki i czwartki od 15.00 - 20.00 oraz środy od 8.00 - 12.00

Poradnia Neonatologiczna w Kościanie
Tel. 65 512-08-55 wew. 227

Czynna we wtorki od 14.00 - 18.00, środa 10.00 - 14.30 oraz czwartki od 8.00 - 12.00

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza w Śmiglu
Tel. 65 518-95-21

Czynna w poniedziałki od 16.00 - 20.00, środy od 7.30 - 11.30 i piątki od 8.00 - 14.00

Poradnia Reumatologiczna w Śmiglu
Tel. 65 518-95-21

Czynna w poniedziałki od 08.00 - 12.00, wtorki od 12.00 do 18.00 oraz czwartki od 14.00 - 18.00

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka