Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Powrót porodów rodzinnych

Szanowni Państwo,

miło nam jest poinformować, że od dnia 08.02.2021 r. zostaje przywrócona możliwość odbywania porodów rodzinnych, tj. z obecnością osoby towarzyszącej.

Obowiązywać będą następujące zasady:

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca. Osoba towarzysząca powinna być zdrowa (bez objawów przeziębienia: kaszel, temperatura, katar itp.) oraz powinna mieszkać z rodzącą przez co najmniej 14 dni przed porodem. Osoba towarzysząca nie może być objęta kwarantanną, ani izolacją, a co za tym idzie nie mogła mieć kontaktu z osobą chorą, ani podejrzaną o zakażenie wirusem SAARS-CoV2 w okresie co najmniej 14 dni od momentu porodu. Wskazane jest, dla wspólnego bezpieczeństwa, aby osoba towarzysząca posiadała aktualny wynik wymazu PCR w kierunku SARS-CoV2 (nie starszy niż 3 dni). Nie jest to bezwzględnie wymagane, jednakże, posiadanie wyniku lub nieposiadanie go w przypadku podejrzanych objawów u osoby towarzyszącej – np. - może być rozstrzygające co do udzielenia zgody na towarzyszenie przy porodzie.

2. Pary planujące poród rodzinny, w okresie dwóch tygodni poprzedzających poród powinny ograniczyć kontakty z osobami trzecimi w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia wirusem SARS-CoV2.

3. W czasie przyjęcia do SP ZOZ w Kościanie osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom epidemiologicznym co Rodząca, tj. wypełnia ankietę epidemiologiczną oraz ma mierzoną temperaturę ciała.

4. Ostateczną decyzję dotyczącą możliwości odbycia porodu rodzinnego podejmuje lekarz dyżurny Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

5. Osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu powinna zachowywać bezpieczny dystans od osób
z personelu, powinna też często dezynfekować ręce oraz mieć założoną własną maseczkę medyczną, którą powinna być zmieniana co 2 godziny.

6. Po porodzie, osoba towarzysząca może pozostać w sali porodowej, wraz z Pacjentką, do momentu przekazania do oddziału poporodowego.

7. Podtrzymany zostaje zakaz odwiedzin na Oddziale Położniczym - Ginekologicznym. Jest to uwarunkowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego dla Pacjentek i ich nowo narodzonych dzieci.

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka