Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Praca

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kościanie zatrudni: 

--------------------------------------------------------------------------------------------

SP ZOZ w Kościanie zatrudni lekarza w  Oddziale Paliatywnym do pracy na stanowisku:

Lekarz w Oddziale Paliatywnym

Zakres obowiązków:

 • świadczenia usług zdrowotnych w oddziale paliatywnym w ramach podstawowej działalności oddziału, ul. Szpitalna 7, Kościan;

Wymagania:

 • lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub
 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej lub
 • lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne warunki i formy zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (do uzgodnienia w indywidualnej rozmowie),
 • elastyczny czas pracy (do uzgodnienia),
 • pracę w nowoczesnych i dobrze wyposażonych oddziałach.

tel. kontaktowy sekretariat SP ZOZ  w Kościanie 65 512 16 40, mail: sekretariat@szpital.koscian.pl

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem na powyższe stanowisko prosimy o podpisanie załączonych oświadczeń:  zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzuli informacyjnej ( CV bez wspomnianych oświadczeń będzie automatycznie dyskwalifikowane w procesie rekrutacji)

--------------------------------------------------------------------------------------------

SP ZOZ w Kościanie zatrudni lekarza do pracy na stanowisku:

Lekarz w Poradni Chirurgicznej 

Zakres obowiązków:

 • świadczenia usług zdrowotnych w poradni chirurgicznej SP ZOZ w Kościanie znajdującej się w Kościanie, ul. Szpitalna 7;

Wymagania:

 • lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, albo;
 • lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo;
 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej (ukończony I rok specjalizacji oraz potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiające samodzielną pracę w poradni specjalistycznej), albo;
 • lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej  oraz lekarz specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne warunki i formy zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (do uzgodnienia w indywidualnej rozmowie),
 • elastyczny czas pracy (do uzgodnienia),
 • pracę w nowoczesnych i dobrze wyposażonych oddziałach.

tel. kontaktowy sekretariat SP ZOZ  w Kościanie 65 512 16 40, mail: sekretariat@szpital.koscian.pl

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem na powyższe stanowisko prosimy o podpisanie załączonych oświadczeń:  zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzuli informacyjnej ( CV bez wspomnianych oświadczeń będzie automatycznie dyskwalifikowane w procesie rekrutacji)

--------------------------------------------------------------------------------------------

SP ZOZ w Kościanie zatrudni lekarza w  Oddziale Noworodkowym do pracy na stanowisku:

Lekarz w Oddziale Noworodkowym

Zakres obowiązków:

 • świadczenia usług zdrowotnych w oddziale noworodkowym w ramach podstawowej działalności oddziału i w ramach dyżurów medycznych na oddziale noworodkowym i dziecięcym, ul. Szpitalna 7, Kościan

Wymagania:

 • dyplom specjalisty w dziedzinie neonatologii,
 • rozpoczęta specjalizacja w wyżej wskazanej dziedzinie,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne warunki i formy zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (do uzgodnienia w indywidualnej rozmowie),
 • elastyczny czas pracy (do uzgodnienia),
 • pracę w nowoczesnych i dobrze wyposażonych oddziałach.

tel. kontaktowy sekretariat SP ZOZ  w Kościanie 65 512 16 40, mail: sekretariat@szpital.koscian.pl

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem na powyższe stanowisko prosimy o podpisanie załączonych oświadczeń:  zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzuli informacyjnej ( CV bez wspomnianych oświadczeń będzie automatycznie dyskwalifikowane w procesie rekrutacji)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Magistra fizjoterapii posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia
 
Wymagania:

 • wykształcenie: magister fizjoterapii posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 • prawo wykonywania zawodu.

Oferujemy:

 • stabilne i elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna);
 • pracę w nowoczesnych i dobrze wyposażonych oddziałach;
 • pracę w ambitnym zespole;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego.


Prosimy o przesyłanie/dostarczenie: kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, klauzuli informacyjnej, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe na adres: SP ZOZ  w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan lub na adres mailowy sekretariatu SP ZOZ w Kościanie: sekretariat@szpital.koscian.pl,
Dane do kontaktu: mgr Barbara Łakoma – Kierownik Działu Kadr - telefon kontaktowy 65 525 03 02 .

--------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kościanie Ogłasza KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Na podstawie  art. 49  ust. 1  i  2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2018.2190 ze zmianami)  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia

-------------------------------------------------------------------------------------------

SP ZOZ w Kościanie zatrudni lekarzy w  Oddziale Ginekologiczno - Położniczym Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie zatrudni do pracy na stanowisku:

Lekarz w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym

Zakres obowiązków:

 • świadczenia usług zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w ramach podstawowej działalności oddziału i w ramach dyżurów medycznych,

Wymagania:

 • dyplom specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
 • rozpoczęta specjalizacja w wyżej wskazanej dziedzinie,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne warunki i formy zatrudnienia.
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka