Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Praca

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kościanie - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, zatrudni: 
 
 Techników analityki medycznej / diagnostów laboratoryjnych
 
Wymagania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilne i elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, 1 etat  - możliwa dogodna forma zatrudnienia);
 • pracę w nowoczesnym laboratorium diagnostycznym, wyposażonym w najnowszą aparaturę;
 • pracę w ambitnym zespole;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego.

Prosimy o przesyłanie kwestionariusza osobowego, klauzuli dot. danych osobowch oraz listu motywacyjnego na adres mailowy sekretariatu: sekretariat@szpital.koscian.pl, telefon kontaktowy 65 512 08 55, 65 512 16 40
Prosimy również o dopisanie następującej klauzuli:
„Zgodnie z art. 6 ust 1  lit. a) ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych  z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie w obecnej i w  przyszłych rekrutacjach - przez okres 1 roku od daty przekazania przeze mnie danych.”

--------------------------------------------------------------------------------------------

SP ZOZ w Kościanie zatrudni lekarzy w  Oddziale Ginekologiczno - Położniczym Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie zatrudni do pracy na stanowisku:

Lekarz w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym

Zakres obowiązków:

 • świadczenia usług zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w ramach podstawowej działalności oddziału i w ramach dyżurów medycznych,

Wymagania:

 • dyplom specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
 • rozpoczęta specjalizacja w wyżej wskazanej dziedzinie,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne warunki i formy zatrudnienia.

--------------------------------------------------------------------------------------------

SP ZOZ w Kościanie zatrudni lekarzy w  Oddziale Intensywnej Terapii Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie zatrudni do pracy na stanowisku:

Lekarz w Oddziale Intensywnej Terapii

Zakres obowiązków:

 • świadczenia usług zdrowotnych w Oddziale Intensywnej Terapii w ramach podstawowej działalności oddziału i w ramach dyżurów medycznych,

Wymagania:

 • dyplom specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • rozpoczęta specjalizacja w wyżej wskazanej dziedzinie,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne warunki i formy zatrudnienia.

--------------------------------------------------------------------------------------------

SP ZOZ w Kościanie zatrudni lekarzy w  Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie zatrudni do pracy na stanowisku:

Lekarz w Oddziale Rehabilitacji

Zakres obowiązków:

 • świadczenia usług zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacyjnym w ramach podstawowej działalności oddziału,

Wymagania:

 • dyplom specjalisty w dziedzinie rehabilitacji, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub chorób wewnętrznych,
 • rozpoczęta specjalizacja w wyżej wskazanej dziedzinie,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne warunki i formy zatrudnienia.
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka