Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Tel. 800 190 590

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w Szpitalu

Agnieszka Lehmann
Tel. 65 512 08 55 wew. 209
E-mail: a.lehmann@szpital.koscian.pl

Dni i godziny przyjęć:

Poniedziałek 14:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 10:00
Środa 08:30 - 10:30
Piątek 08:30 - 10:30

Biuro Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w Szpitalu znajduję się w budynku "D", pokój nr 12.

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka