Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Szpital w Kościanie zakwalifikowany do "Sieci"

W związku z planowanymi zmianami w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej informujemy, iż Szpital w Kościanie został włączony do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Zgodnie z opublikowanym przez Dyrektora WOW NFZ w dniu 26 czerwca 2017 roku wykazem Szpital został zakwalifikowany do pierwszego poziomu tzw. sieci szpitali, uzyskując zapewnienie finansowania świadczeń na kolejne 4 lata w zakresie świadczeń realizowanych obecnie. Włączenie Szpitala do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oznacza również możliwość realizowania usług zdrowotnych bez konieczności uczestniczenia w postępowaniach konkursowych.
Nowe zasady w funkcjonowaniu szpitalnej opieki zdrowotnej będą obowiązywały od dnia 1 października 2017 roku.


Powyższa zasada nie dotyczy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, Oddziału Paliatywnego, Pracowni Fizjoterapii oraz Poradni Medycyny Sportowej, wymienione świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie zostały objęte tzw. Siecią Szpitali i tutaj wymagane jest zakontraktowanie świadczeń w ramach konkursu ofert. W przypadku ZOL i Oddziału Paliatywnego postępowania zostały przeprowadzone w pierwszym półroczu br. i w wyniku rozstrzygnięć SP ZOZ w Kościanie zawarł umowy na okres kolejnych 5 lat. W odniesieniu do Pracowni Fizjoterapii oraz Poradni Medycyny Sportowej konkursu ofert zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka