Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Badania Laboratoryjne - cennik

 

Lp.
Nazwa badania
Cena (zł)
HEMATOLOGIA
1.
OB
6,00
2.
Morfologia z rozmazem
15,00
3.
Retikulocyty
15,00
4.
Rozmaz mikroskopowy
20,00
5.
Oporność osmotyczna
16,00
BIOCHEMIA
6.
Glukoza w surowicy
8,00
7.
Glukoza test obciążenia glukozą – 75g
16,00
8.
Glukoza w moczu
7,00
9.
Kreatynina w surowicy
7,00
10.
Mocznik w surowicy
7,00
11.
Kwas moczowy w surowicy
7,00
12.
Cholesterol całkowity
8,00
13.
Trójglicerydy
8,00
14.
Białko całkowite w surowicy
7,00
15.
Aminotransferaza asparaginowa (ASPAT)
8,00
16.
Aminotransferaza alaninowa (ALAT)
8,00
17.
Fosfataza alkaliczna
9,00
18.
Magnez w surowicy
7,00
19.
Żelazo
8,00
20. Transferyna
17,00
21.
Hemoglobina glikowana
26,00
22.
Antystreptolizyna O ilościowo
16,00
23.
Klirens kreatyniny
14,00
24.
Mocznik dobowej zbiórce moczu
12,00
25.
Kreatynina w dobowej zbiórce moczu
14,00
26.
Wapń w dobowej zbiórce moczu
9,00
27.
Białko w dobowej zbiórce moczu
9,00
28. Kwas moczowy w dobowej zbiórce moczu
9,00
29.
Sód w dobowej zbiórce moczu
9,00
30.
Magnez w dobowej zbiórce moczu
9,00
31.
Fosfor w dobowej zbiórce moczu
9,00
32.
Potas w dobowej zbiórce moczu
9,00
33.
Sód w surowicy
7,00
34.
Potas w surowicy
7,00
35. Gazometria
20,00
36. Gazometria + elektrolity + glukoza + mleczany
25,00
37. Albuminy
9,00
48. Bilirubina całkowita
7,00
39. Bilirubina pośrednia
3,00
40. HDL cholesterol
10,00
41. Gamma glutamylotransferaza
9,00
42. Amylaza w surowicy
10,00
43.
Wapń w surowicy
9,00
44.
Fosforany w surowicy
7,00
45.
Alkohol etylowy
36,00
46.
Orozomukoid-A1 (alfa kwaśna glikoproteina)
16,00
47.
Chlorki w surowicy
10,00
48.
Czynnik reumatoidalny – immunoturbidymetrycznie
15,00
49.
Odczyn Waalera – Rosego
13,00
50.
Przeciwciała przeciwko Treponema palidum
15,00
51.
Bilirubina bezpośrednia
7,00
52.
Kinaza kreatynowa 
12,00
53.
Białko C - reaktywne
16,00
54.
IgE całkowite
27,00
55.
Chlorki w dobowej zbiórce moczu
11,00
56.
GFR wg. MDRD + kreatynina w surowicy
10,00
57.
Wapń zjonizowany
16,00
58.
Lipidogram
26,00
59. Orozomukoid  16,00
IMMUNOCHEMIA
60.
D – Dimery
35,00
61.
TSH
23,00
62.
FT3
23,00
63.
FT4
23,00
64.
PSA Total
34,00
65.
Antygen HBs
20,00
66.
P/ciała anty HCV
35,00
67.
Troponina I
26,00
68.
Alfa fetoproteina AFP
35,00
69.
Antygen karcynoembrionalny CEA (wtorek i piątek)
35,00
70.
Toksoplazmoza Ig M
35,00
71.
Toksoplazmoza Ig G
35,00
72.
CA – 125
30,00
73.
Prolaktyna
25,00
74.
Vit. B 12 (wtorek i piątek)
40,00
75.
Testosteron
 30,00
76..
Przeciwciała Anty HBS
35,00
78.
Parathormon
31,00
79.
BNP
61,00
80.
HIV Ag/Ab (wtorek i czwartek)
40,00
81.
Ferrytyna
28,00
82. anty-CCP p/c przeciwko cyklicznym cytrulinowanympeptydom
46,00
83. Ludzka gonadotropina kosmówkowa (ß - HCG)
36,00
84. Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
15,00
85. Kortyzol
30,00
86. Estradiol
30,00
87. Progesteron
27,00
88. LH lutropina
30,00
89. p/c a TPO
 35,00
90. FSH hormon folikulotropowy
30,00
91. Różyczka IgG (poniedziałek)
32,00
92. Różyczka IgM (poniedziałek)
32,00
93.
IgE całkowite
27,00
94. CA 19-9 (piątek)*
30,00
95. Immunoglobuliny IgG
25,00
96. Immunoglobuliny IgM
25,00
97. Siarczan dehydroepiandosteronu – DHEA-S
50,00
98. Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty – Tg) (piątek)*
36,00
99. Przeciwciała przeciw wirusowi cytomegalii IgG (CMV IgG) (środa)
35,00
100. Przeciwciała przeciw wirusowi cytomegalii IgM (CMV IgM) (środa)
37,00
101. Insulina
42,00
102. Witamina D (25-OH-wit. D) (czwartek)*
60,00 
103. ROMA
100,00 
KOAGULOLOGIA
104.
Czas kefalinowo-kaolinowy APTT
15,00
105.
Wskaźnik protrombinowy PT (INR)
12,00
106.
Fibrynogen met. Clausa
15,00
SEROLOGIA
107.
Grupa krwi ABO i Rh
40,00
108.
P/ciała nieregularne
30,00
109.
Bezpośredni Odczyn Coombsa (BTA)
15,00
ANALITYKA OGÓLNA
110.
Krioglobuliny
20,00
111.
Amylaza w moczu
10,00
112.
Płyn mózgowo-rdzeniowy (osad barwiony)
50,00
113.
Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne
60,00
114.
Badanie ogólne moczu
15,00
115.
Krew utajona w kale
15,00
116.
Badanie kału na obecność jaj pasożytów
25,00
117.
Liczba Addisa
25,00
118.
Narkotyki i leki w moczu (10 substancji)
35,00
119.
Liczba Hamburgera
25,00
120.
Surwowica
20,00 
121.
Badanie nasienia
120,00 
USŁUGI DODATKOWE
 122.

Wykonanie badania w trybie CITO* - opłata stała

Badanie przyspieszone na życzenie Pacjenta

5,00

W przypadku badań nie objętych cennikiem wysyłanych do innego laboratorium dolicza się kwotę 11,00 zł

* badania wykonywane w poszczególne dni tygodnia.

Czas oczekiwania na wynik 1 dzień.

Czas oczekiwania na wykonanie badanie w trybie CITO - do 2 godz. + opłata 5 zł.

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka