Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

oddział paliatywny

lek. med. Wojciech Melerowicz – specjalista onkolog
telefon: 065/512 08 55 wew. 291 lub 292
ilość łóżek: 8

Świadczenia udzielane w Oddziale:

  • zwalczanie bólu,
  • leczenie objawowe dolegliwości somatycznych,
  • pielęgnacja pacjentów,
  • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych,
  • rehabilitacja ruchowa,
  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką i ich rodzin,
  • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby.

Przyjęcie do Oddziału następuje na podstawie skierowania lekarza, świadczenia w całości finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Okres hospitalizacji wynosi 3 miesiące.

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka