Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

oddział reumatologiczny

Adres e-mail: reumatologia@szpital.koscian.pl

Ordynator: Prof. dr n. med. Paweł Hrycaj

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aleksandra Nadolna

Dział Fizjoterapii: mgr Ewa Klóskowska i Renata Gensler

Lekarze:

  • dr n. med. Aleksandra Kołczewska – specjalista reumatolog,
  • lek. med. Michał Moskal – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

Rezydenci:

  • Natalia Borowiec - w trakcie specjalizacji


Oddział Reumatologiczny w połowie listopada 2007 roku został przeniesiony z Śmigla do Kościana i liczy obecnie 23 łóżka.

Prof. Hrycaj jest jedynym w Polsce specjalistą w zakresie reumatologii i immunologii klinicznej. Pracę w Oddziale łączy z pracą naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego, gdzie sprawuje funkcję kierownika Zakładu Reumatologii i Immunologii Klinicznej, Katedra Immunologii Klinicznej.

Oddział oferuje pełen zakres wysokospecjalistycznej diagnostyki reumatologicznej, w tym pełną diagnostykę chorób autoimmunologicznych i szeroki zakres ultranowoczesnych testów genetycznych. Diagnostyka obrazowa obejmuje ultrasonografię narządu ruchu, cyfrową rentgenodiagnostykę i 12-rzędowy tomograf komputerowy. W Oddziale prowadzone są badania kliniczne, zgodnie z zasadami Good Clinical Practice (GCP), które oferują chorym dostęp do najnowocześniejszych terapii.

Przy Oddziale funkcjonuje Dział Fizjoterapii, w którym zatrudniony jest personel posiadający niezbędne kwalifikacje do prowadzenia rehabilitacji w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masażu leczniczego. Oddział dysponuje najnowocześniejszym sprzętem rehabilitacyjnym, w tym unikalnym aparatem do leczenia falą uderzeniową (ESWT). Za Dział Fizjoterapii odpowiada mgr Ewa Klóskowska, która jest także pracownikiem naukowo-dydaktycznym WSEiT w Poznaniu, kierunek Fizjoterapia.

Oddział ściśle współpracuje z ośrodkiem zaopatrzenia ortopedycznego, zapewniając optymalny dobór zaopatrzenia dla chorych leczonych w Oddziale. Współpraca z Oddziałem Rehabilitacji SPZOZ w Kościanie i Oddziałem Rehabilitacji Dziennej owocuje optymalną opieką nad chorymi z zapalnymi i niezapalnymi chorobami narządu ruchu.

Chorzy Oddziału kierowani są na leczenie balneoklimatyczne w wiodących krajowych szpitalach uzdrowiskowych.

Uzupełnieniem działalności w zakresie reumatologii są prowadzona od wielu lat przy Szpitalu Poradnie Reumatologiczne w Kościanie i Śmiglu, w których świadczenia udzielane są przez Prof. Pawła Hrycaja, dr n. med. Aleksandrę Kołczewską.

W Oddziale Reumatologicznym prowadzone są programy lekowe:

  • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
  • Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
  • Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
  • Leczenie CERTOLIZUMABEM PEGOL pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK
  • Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)

W/w programami objętych jest kilkudziesięciu pacjentów, a Oddział Reumatologiczny jest jednym z wiodących w Wielkopolsce ośrodków realizujących przedmiotowe świadczenia.

Oddział Reumatologiczny jest wpisany na listę Ministra Zdrowia:

  1. jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje z Reumatologii (4 miejsca specjalizacyjne)
  2. jednostek organizacyjnych prowadzących staże kierunkowe w Reumatologii w ramach innych specjalizacji w których są wymagane staże kierunkowe z Reumatologii (4 miejsca)

 

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka