Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

pogotowie ratunkowe

Kierownik Pogotowia Ratunkowego: mgr Gracjan Piotrowski

Adres e-mail: g.piotrowski@szpital.koscian.pl

Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania Państwa polegające na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i wypadku.

Zespoły Ratownictwa Medycznego bezpośrednio współpracują ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, Strażą Pożarną i Policją

 W ramach Pogotowia Ratunkowego funkcjonują:

  • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego
  • Dwa Podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego
  • Zespół Transportowy dla POZ
  • Zespół Transportowy  szpitalny
  • Zintegrowane stanowisko dyspozytorskie w Kościanie
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka