Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

szpitalny oddział ratunkowy

Adres e-mail: sor@szpital.koscian.pl

Ordynator: lek. med. Paweł Mieloszyński 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Maria Urbańska

Uruchomiony w 2003 roku Szpitalny Oddział Ratunkowy stanowi centralne miejsce w strukturze organizacyjnej Szpitala. Utworzony został w ramach "zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego" w celu podejmowania natychmiastowych i specjalistycznych działań lekarsko - pielęgniarskich w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pacjenta. Główne zadania Oddziału ukierunkowane są na natychmiastowe przywrócenie, podtrzymanie i ustabilizowanie podstawowych czynności życiowych, określeniu przyczyn zagrożenia zdrowia i życia, zminimalizowanie i ograniczenie ewentualnych następstw i powikłań, opanowanie bólu i cierpienia.

W 2011 roku Szpitalny Oddział Ratunkowy został zmodernizowany, w ramach podjętych działań zwiększono jego powierzchnię wydzielona została sala zabiegowa, sala opatrunków gipsowych, wydzielono następujace obszary:

  • terapii natychmiastowej
  • resuscytacyjno - zabiegowy
  • wstępnej natychmiastowej - terapii
  • obserwacji
  • konsultacyjny

Szpitalny Oddział Ratunkowy wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt do intensywnego nadzoru lekarskiego oraz aparaturę medyczną niezbędną do podejmowania działań reanimacyjnych tj. kardiomonitor, respirator, defibrylator, monitor ciśnienia i pulsoksymetr, pompy infuzyjne, mobilny aparat rentgenowski, elektrokardiograf, aparat USG, analizator parametrów krytycznych. Ponadto Oddział dysponuje szerokim zakresem badań diagnostycznych w zakresie badań laboratoryjnych, badań rentgenowskich, badań endoskopowych. W Oddziale pełniony jest całodobowy dyżur lekarski oraz w razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy innych specjalności.

Oddział posiada miejsca specjalizacyjne w zakresie ratownictwa medycznego dla lekarzy oraz miejsca do odbywania staży kierunkowych w ramach innych specjalizacji.

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka