Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

zakład opiekuńczo-leczniczy

Kierownik: mgr Agnieszka Radojewska

Lekarz: lek. med. Joanna Kordusiak

Tel: 65 512 08 55 wewn. 291 lub 292

 

Świadczenia udzielane w Zakładzie:

  • całodobowa pielęgnacja pacjentów,

  • kontynuacja leczenia – farmakoterapia, leczenie dietetyczne, wykonywanie badań diagnostycznych,

  • rehabilitacja i terapia zajęciowa,

  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką i ich rodzin,

  • pomoc psychologiczna,

  • opieka duszpasterska.

Zakład obejmuje opieką osoby przewlekle chore, niepełnosprawne oraz niezdolne do samoopieki w środowisku domowym.

Tryb kierowania i odpłatność określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. (DZ.U.12.731.)

Dokumentacja wymagana do przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (pliki do pobrania):

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka