Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7
64-000 Kościan

NIP: 698-15-78-284
REGON: 411051999

tel.: 65 512 08 55
fax.: 65 512 07 07
punkt informacyjny: 65 512 51 63

e-mail sekretariat: sekretariat@szpital.koscian.pl

 

Telefony wewnętrzne

Komórka - funkcja
Imię i nazwisko
Numer tel. wew.
Centrala
-
200
Dyrektor SP ZOZ w Kościanie
Wojciech Maćkowiak
205
Dyrektor ds. lecznictwa
Jędrzej Piotrowski
205
Dyrektor ds. infrastruktury
Andrzej Hertmanowski
208
Asystent dyrektora
Agnieszka Skrzypczak - Jaźwińska
205
Naczelna Pielęgniarka
Jolanta Nowak
229
Główna Księgowa
Elżbieta Nowak
221
Z-ca Głównego Księgowego
Justyna Nowaczyk
223
Pielęgniarka Epidemiologiczna
Jolanta Gierczyńska
228
Kierownik Działu Kadr
Barbara Łakoma
202
p.o. Kierownik Działu Marketingu
Iwona Bamber
220
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Agnieszka Lehmann
209
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
Monika Gęzikiewicz
222
Kierownik Działu Organizacyjno - Kontrolnego Jolanta Jakubowska 213
Zaopatrzenie
Henryk Kaczmarek
219
Zamówienia Publiczne
Wiesław Nowak
218
Dział Techniczny
Tomasz Gęzikiewicz
222
Specjalista ds. BHP
Tomasz Gęzikiewicz
222
Informatyk
Mariusz Głowacki
Dawid Kaźmierczak
212
Inspektor Ochrony Danych
Dawid Kaźmierczak
212"Wieczorynka" - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
65 525 04 83 
Izba przyjęć
300, 301
Poradnia Położniczo – Ginekologiczna
316, 320
Poradnia Chirurgiczna
241
Poradnia Urologiczna
245
Poradnia Leczenie Bólu
316
Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci
241
Poradnia Ortopedyczna
240
Poradnia Reumatologiczna
326
Poradnia Nefrologiczna
316
Poradnia Medycyny Sportowej
316
Poradnia Onkologiczna
327
Poradnia Diabetologiczna
316
Poradnia Chorób Naczyń
400
Poradnia Preluksacyjna
400
Poradnia Kardiologiczna
340
Pracownia Mammografii
403
Pracownia USG
400
Centrum Diagnostyki Obrazowej
401
Pracownia Rehabilitacji Leczniczej
264
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
425, 421
Bakteriologia
423
Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz został wysłany, dziękujemy.

* - pola wymagane

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka